Nazwa zadania Przebudowa ul. Browarnej
Zakres rzeczowy

Wykonano chodnik z kostki brukowej na długości 123 mb, w tym: chodnik z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm - 141m2, zjazdy do posesji  z kostki brukowej czerwonej o gr. 8 cm - 39m2. Dodatkowo przeprowadzono remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Browarnej w Przedborzu.

Harmonogram prac 09.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
11.2008 - uzyskanie pozwolenia na realizację prac
05.2009 - zakończenie prac budowlanych
Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona.

Wartość całkowita 47.663,21 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Brak

Zdjęcia

Przed przebudową

Po przebudowie