Nazwa zadania

Modernizacja samochodu bojowego (karosaż)

Zakres rzeczowy

Wykonano modernizację samochodu bojowego Star-266 w zakresie:
- kabiny dwumodułowej oddzielnej
- zabudowy nadwozia
- instalacji wodnej z wyjściem na działko i szybkie natarcie
- instalacji elektryczno oświetleniowej
- lakierowania całości

Harmonogram prac

II kwartał 2008

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji

Wartość całkowita

49.755,00 zł

Generalny wykonawca

OSINY Poczesna

Uwagi

Brak

Zdjęcia

straz1-mini

straz2-mini

straz3-mini

straz4-mini