Nazwa zadania Montaż urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu w Józefowie Starym
Zakres rzeczowy

Z uwagi na częste przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych wody dla manganu, żelaza i mętności, na przedmiotowym ujęciu zamontowano urządzenia służące do uzdatniania wody, w tym: stacje odżelaziania, zbiornik do regeneracji złoża, filtry wody oraz  regulator przepływu. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby do uzdatniania wody posiadają ocenę higieniczną właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Obecnie woda spełnia wymagnia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Lokalizacja Józefów Stary
Harmonogram prac 07.2008 - montaż urządzeń
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji
Wartość całkowita 36.696,21 zł
Generalny wykonawca GRUNBECK POLSKA
Uwagi

Brak

Zdjęcia (przed)

Zdjęcia (po)