Nazwa zadania

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Rozbudowa oświetlenia ulicznego polegająca na budowie latarni i linii kablowej oraz przestawieniu jednej latarni przy budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Rynek w Przedborzu.

Stan zaawansowania

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wartość całkowita

12 000,00 zł

Generalny wykonawca

„SKB Sp. z o. o.” Spółka komandytowa, ul. Wedmanowej 12, 93-228 Łódź

Uwagi

Zdjęcia