Nazwa zadania

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras

Zakres rzeczowy

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia kablem ziemnym oraz ustawienie słupów stożkowych latarni oświetlenia ulicznego z oprawami sodowymi.

Stan zaawansowania

Opracowana została dokumentacja techniczno – budowlana na wykonanie przyłącza kablowego n/n do zasilania oświetlenia ulicznego w m. Taras gm. Przedbórz oraz wykonano elektroenergetyczne przyłącze kablowe.

Wartość wykonanych prac

1 553,11 zł

Wykonawca dokumentacji

„PRO-OVER” Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne, Jarosław Zarębski

Uwagi