Nazwa zadania

Dokumentacja oraz zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj

Zakres rzeczowy

W ramach przedmiotowego zadania zamontowano urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych – windę o konstrukcji stalowej przeszkloną na fundamencie żelbetonowym z dachem o konstrukcji stalowej, jednospadowym pokrytym poliwęglanem. Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Realizatorem tego zadania była jednostka – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju.

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona.

Wartość całkowita

129 455,41 zł

Generalny wykonawca

Zakład Metalowo – Elektrotechniczny „BAJPAX” Nieznanice, ul. Mstowska 3, 42-270 Kłomnice

Uwagi

Zdjęcia