Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna

Zakres rzeczowy

W ramach zadania zostanie wykorzystana istniejąca jezdnia o nawierzchni tłuczniowej jako dolna warstwa podbudowy. Po wyprofilowaniu istniejącej warstwy tłucznia i nałożeniu warstwy wyrównawczo-klinującej zostanie ułożona jedna warstwa asfalto-betonu jako warstwa ścieralna.

Harmonogram prac

Wrzesień-grudzień 2012 r. - opracowanie dokumentacji technicznej

Stan zaawansowania

Realizację inwestycji planuje się na 2014 r.

Wartość wykonanych prac

7 564,50 zł

Generalny wykonawca

Zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

Uwagi

Zdjęcia