Nazwa zadania

Zabezpieczenie ujęcia wody w miejscowości Józefów k. Gór Mokrych

Zakres rzeczowy

W ramach powyższego zadania wykonano ogrodzenie ujęcia wody poprzez zamontowanie metalowych słupków, siatki oraz bramy wjazdowej i furtki.

Harmonogram prac

wrzesień – październik 2013 r.

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona.

Wartość całkowita

5 000,00 zł

Generalny wykonawca

„Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu” Sp. z o. o.

Uwagi

Zdjęcia