Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

 

Drogi publiczne:

  • Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy

Turystyka:

Kanalizacja:

Kultura:

Wodociągi:

Edukacja:

Administracja publiczna:

Promocja: