Drukuj
Odsłony: 6593

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Wodociągi:

Drogi publiczne:

Turystyka:

Administracja publiczna:

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa:

Oświata:

Ochrona zdrowia:

Ośrodki wsparcia:

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Kanalizacja:

Kultura:

Oświetlenie: