Nazwa zadania

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum)

Zakres rzeczowy

Na realizację zadania składają się dwa etapy.
Etap I:
- poprawa infrastruktury przestrzeni publicznej historycznego centrum miasta poprzez przebudowę i remont ul. Spółdzielczej, ul. Warszawskiej i ul. Rynek
- wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Warszawskiej
- przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko
- montaż na zbiorniku wodnym systemu do filtracji – fontanny pływającej
- montaż zjeżdżalni przy zbiorniku wodnym o długości ślizgu 60 m z pełną automatyką
- budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej i wym. 33m x 66m
Etap II:
- stworzenie sali komputerowej ogólnodostępnej poprzez zakup czterech zestawów komuterowych wraz z osprzętem, tj. skanerem, drukarką i kopiarką oraz z dostępem do sieci Internet
- opracowanie strony internetowej i wydruk folderu
- nasadzenia roślin

Harmonogram prac

12.2011 r. - rozpoczęcie realizacji etapu I
08.2012 r. -  zakończenie realizacji etapu I
04.2013 r. - planowane rozpoczęcie realizacji etapu II
09.2013 r. - planowane zakończenie realizacji etapu II

Stan zaawansowania

Wykonano cały zakres rzeczowy etapu I

Wartość całkowita

1 026 226,00 zł

Generalny wykonawca

Boisko do piłki nożnej: Zakład Wodno – Melioracyjny S. C. inż. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik.
Przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko: Zakład Wodno – Melioracyjny S. C. inż. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik.
Budowa zjeżdzalni wodnej i montaż fontanny pływającej – Firma MAZUR Piotr Mazur

Uwagi

Inwestycja finansowana przy udziale  środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 

Zdjęcia: