logotypy mdk

Nazwa zadania

Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej

Zakres rzeczowy

W ramach przedmiotowego zadania :
Rozbudowano  obiekt wraz ze zmianą elewacji o stylizowane arkady na wzór istniejących przy budynkach wokół rynku, wybudowano taras, przebudowano pomieszczenia na piętrze budynku, wyremontowano pomieszczenia w budynku, wyremontowano instalację elektryczną w budynku, wyremontowano i zakupiono  technologię dotyczącą sceny nagłośnienia, oświetleni), wyremontowano wentylację w budynku, wykonano  iluminację budynku, dostarczono  scenę zewnętrzną.

Harmonogram prac

Z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy z pierwotnym Wykonawcą robót, ( niewywiązanie się z terminu umowy) konieczne stało się wyłonienie nowego Wykonawcy , którym jest Firma SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sucharskiego 49. Radomsko. W dniu 8 lipca nowy wykonawca podpisał umowę i rozpoczął prace dotyczące zakończenia przebudowy.

Stan zaawansowania

Zadanie zakończone.

Wartość całkowita

2 063 533,99 zł

Generalny wykonawca

SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sucharskiego 49. Radomsko

Uwagi

Zadanie finansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, działania V.4. Infrastruktura kultury oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

1 tablica mdk m

 

logo WFOSiGW w Lodzi

 

 

Zdjęcia z budowy: