Drukuj
Odsłony: 6607

 

 

Nazwa zadania

Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III

Zakres rzeczowy

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w celu stworzenia odpowiednich warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców miasta i gminy poprzez urządzenie zbiornika wodnego dla aktywnego wypoczynku oraz wyznaczenie terenu na lokalizację obiektów bazy noclegowej wraz z zapleczem sanitarnym i bazą towarzyszącą.

Szczegółowy zakres etapu III obejmował:

- budowę ciągu pieszego na terenie pola caravaningowego, namiotowego oraz dookoła ich terenu z kostki brukowej

- budowę linii energetycznej oświetlenia terenu wraz z ustawieniem 15 słupów oświetleniowych i 1 do monitoringu

- budowę parkingu z placem manewrowym o nawierzchni asfaltowej

- budowę linii energetycznej zasilającej w energię elektryczną pola caravaningowe

- roboty budowlane adaptacyjno-wykończeniowe budynku pawilonu sanitarnego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej

- roboty budowlane adaptacyjno-wykończeniowe budynku recepcji w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej

- dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw po stronie południowo-zachodniej

- dostawę i montaż pomostu rekreacyjnego

- zieleń urządzoną

- budowę pola do gry w mini golfa

Harmonogram prac

03.2012 r. - wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót

05.2012 r. - planowane zakończenie robót

06.2012 r. - zakończenie robót

Stan zaawansowania

Zakończono prace budowlane.

Wartość całkowita

879 000,00 zł, w tym:

PROW: 450 000,00 zł,

Wkład własny: 429 000,00 zł

Generalny wykonawca

Firma Usługowo-Budowlana Jacek Ciapała, Mobino Sp. z o. o.

Uwagi

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 

Zdjęcia z budowy: