Drukuj
Odsłony: 3719

Nazwa zadania

Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Zakres modernizacji/remontu:

- odkopanie i usunięcie zewnętrznej warstwy humusu – odcinek o długości 400 mb na skarpie odpowietrznej

- uzupełnienie ubytków i zagęszczenie skarp wału

- ułożenie siatki stalowej zakotwionej po odpowietrznej stronie wału o łącznej powierzchni 600 m2

- dogęszczenie całej powierzchni skarpy i zawala po ponownym zahumusowaniu zagęszczarką wibracyjną o masie 600 kg na powierzchni 3200 m2

- obsiew trawą w celu wzmocnienia skarp wału o powierzchni 3200 m2

Harmonogram prac

04.2012 r. - przekaznie terenu budowy wykonawcy

05.2012 r. - zakończenie prac budowlanych

05.2012 r. - odbiór końcowy i przekazanie wału

Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona.

Wartość całkowita

38.767,34 zł

Generalny wykonawca

PIOŚiM "HYDROMEL" Sp. z o. o. w Końskich

Uwagi

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.169,00 zł