Drukuj
Odsłony: 4393

 

Nazwa zadania Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu
Zakres rzeczowy

W ramach inwestycji  w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu zostaną wykonane następujące prace termomodernizacyjne:
1. Wymiana okien na okna z szybami energooszczędnymi o współczynniku przenikania U nie większym niż 1,6 W/m2×K dla całego okna (okna będą wyposażone w nawiewniki higrosterowane).
2. Wymiana drzwi wejściowych na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 2,5 W/m2×K.
3. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą z 12 cm warstwą styropianu o współczynniku przewodności λ=0,038 W/m×K.
4. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 15 cm o współczynniku przewodności λ=0,041 W/m×K wdmuchniętym w przestrzeń wentylowaną stropodachu wraz z wykonaniem jego nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
5. Modernizacja instalacji c.o. uwzględniająca wykonanie nowej niskopojemnościowej instalacji c.o. wyposażonej w grzejniki konwekcyjne i przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami.

Harmonogram prac

05.2010 - opracowanie dokumentacji technicznej
09.2010 - uzyskanie pozwoleń na budowę
12.2010 - uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
04.2011 - wyłonienie wykonawcy
05.2011 - rozpoczęcie robót budowlanych
09.2011 - przekazanie do eksploatacji

Stan zaawansowania Przystąpiono do wykonywania robót budowlanych.
Wartość całkowita 701 078,92 zł
Generalny wykonawca ECO-THERM Sp. z o.o. w Łowiczu
Informacja dotycząca dofinansowania

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Forma dofinansowania: pożyczka
Poziom dofinansowania: 583 095,86 zł
Zobacz tablicę informacyjną.

Zdjęcia brak