Drukuj
Odsłony: 5020
Nazwa zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne i kotłownia na zrębki) w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu
Zakres rzeczowy

W ramach niniejszej inwestycji w budynku Zespołu Placówek Oświatowych zostanie zlikwidowana stara, niskosprawna kotłownia koksowa. Kotłownia ta jest wykorzystywana do ogrzewania obiektu oraz produkcji na jego potrzeby ciepłej wody użytkowej. W kotłowni zainstalowane są trzy kotły wodne, żeliwne, tj.: jeden kocioł KZ5-K o mocy 144 kW firmy FAKORA zainstalowany w 1997 r. oraz dwa kotły firmy DOZAMET o mocy 150 kW każdy zainstalowane w 1972 r. Jeden z kotłów DOZAMET pracuje na potrzeby przygotowania c.w.u. Pozostałe kotły są wykorzystywane do c.o.
W wyniku realizacji zadania kotłownia koksowa zostanie zastąpiona kotłownią opalaną zrębkami drzewnymi wspomaganą instalacją kolektorów słonecznych w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Po modernizacji w kotłowni będzie pracować kocioł wodny o mocy 190 kW renomowanej firmy HDG BAVARIA.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w kotłowni będzie wspomagane instalacją kolektorów słonecznych składającą się z 10 szt. kolektorów o łącznej powierzchni czynnej wynoszącej 23,30 m2.
Wybrane rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie znacznych oszczędność związanych z ogrzewaniem budynku.

Harmonogram prac

05.2010 - opracowanie dokumentacji technicznej
09.2010 - uzyskanie pozwoleń na budowę
12.2010 - uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
04.2011 - wyłonienie wykonawcy
05.2011 - rozpoczęcie robót budowlanych
09.2011 - przekazanie do eksploatacji

Stan zaawansowania Przystąpiono do wykonywania robót budowlanych.
Wartość całkowita 540 614,50 zł
Generalny wykonawca ECO-THERM Sp. z o.o. w Łowiczu
Informacja dotycząca dofinansowania

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Forma dofinansowania: dotacja
Poziom dofinansowania: 432 491,00 zł
Zobacz tablicę informacyjną.

Zdjęcia brak