Drukuj

Do pobrania:

1) 1/2021/G – dot. Wspierania/aktywizowania organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych

2) 2/2021/G – dot. Wspierania lokalnych twórców

3) 3/2021/G – dot. Budowy lub przebudowy miejsc rekreacji i wypoczynku