Drukuj

Właściciele na prośbę urzędników będą zobowiązani do okazania umów na usługę odbioru nieczystości oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przedbórz