Informujemy, iż Gmina Przedbórz zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W celu właściwego przygotowania wniosku niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się  w gospodarstwach rolnych.   W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Przedbórz zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać oświadczenie dotyczące w/w odpadów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2021 r.

Więcej informacji o w/w programie oraz wzór oświadczenia do pobrania w Urzędzie Miejskim w Przedborzu – pokój nr 7 (na  wprost sekretariatu)

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA PROGRAMU „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”