W dniu 4 maja przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Z tej okazji składam wszystkim strażakom oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych serdeczne podziękowania za Wasz trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz poświęcenie w ochronie zdrowia, życia i mienia ludzkiego naszych mieszkańców.
Jednocześnie życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia oraz pomyślności w pracy zawodowej, bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów z akcji. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
Burmistrz Miasta Przedborza
Wiesława Janosik
 
W dniu 4 maja przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka