Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok.

Gmina Przedbórz złożyła wniosek na zadanie „Remont drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Borowa do skrzyżowania z drogą w miejscowości Góry Mokre” na kwotę 1 200 000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów tej inwestycji w kwocie 720 000,00 zł.

dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg