Drukuj

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy zwolnij bieg...

Marka lokalna Dolina Pilicy zwolnij bieg... jest narzędziem promocji produktów i usług lokalnych związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru działania Stowarzyszenia Doliny Pilicy.

 Znak marki lokalnej Dolina Pilicy zwolnij bieg... może zostać przyznany każdemu producentowi, usługodawcy lub podmiotowi posiadającemu ofertę turystyczno - edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Pilicy angażującemu się w promocję Doliny Pilicy.

Termin składania wniosków: od 04.maja do 04.czerwca 2021 r. (w godzinach 8:00 - 15:00)

 

Znak Promocyjny Marki lokalnej Dolina Pilicy zwolnij bieg... przyznawany jest w trzech zasadniczych kategoriach:
 • Produkt: Rękodzieło; Produkt spożywczy; Produkt użytkowy.
 • Usługa: Oferta turystyczno-rekreacyjna; Oferta edukacyjna; Oferta cateringowa;
  Oferta gastronomiczna; Oferta noclegowa.
 • Inicjatywa: Wydarzenie edukacyjne; Wydarzenie kulturalne lub promocyjne.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin z dnia 26.02.2021r.
 • Kategorie produktów, usług i Inicjatyw, dla których przyznaje się prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Dolina Pilicy - Załącznik nr 1
 • Umowa Licencyjna Załącznik nr 2
 • Kryteria oceny Załącznik nr 3
 • System Identyfikacji Wizualnej marki lokalnej Dolina Pilicy Załącznik nr 4
 • Wniosek - Załącznik nr 5 (.PDF .DOC)
 • Wniosek o przedłużenie obowiązywania Umowy licencyjnej na używanie i posługiwanie się Znakiem Promocyjnym Dolina Pilicy - Załącznik nr 6 (.PDF.DOC)

 

Więcej informacji