Wyrazy głębokiego żalu i współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia dla Pani Wiesławy Janosik - Burmistrza Miasta Przedborza z powodu śmierci Mamy, Ś.P. Marianny Rakowskiej składają pracownicy Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz jednostek  organizacyjnych.