Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Henryka Migockiego - wieloletniego pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu, Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu i Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
Pełnił m.in.: funkcję p.o. dyrektora i Prezesa w tych zakładach.
Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia całej rodzinie składają Burmistrz Miasta Przedborza Wiesława Janosik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Krzysztof Zawisza, Radni Rady Miejskiej w Przedborzu oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 10 kwietnia 2021 r. (sobota) o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Przedborzu.