Drukuj

Nie wydobywaj bez koncesji - na twojej nieruchomości występuje piasek, żwir, torf czy każda inna kopalina?  Zgłoś zamiar wydobycia do Dyrektora OUG w Kielcach