Drukuj

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza można śledzić na bieżąco na stronach internetowych:

www.powietrze.lodzkie.pl

www.powietrze.gios.gov.pl

oraz www.wios.lodz.pl

Powiadomienie dostępne jest także na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce Komunikaty i ostrzeżenia

https://lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html?id=15373