Przedłużony nabór kandydatów na rachmistrzów

Szczegółowe informacje na stronie spis.gov.pl