logo.ppwowUrząd Miejski w Przedborzu informuje o ogłoszeniu konkursu na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Przedbórz w ramach Programu Integracji Społecznej. Gmina Przedbórz przewiduje spójny projekt skierowany do ogółu społeczeństwa z podziałem na poszczególne części:

 

1) Dzieci i młodzież – zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze, sportowe i koła zainteresowań przy szkole, zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne realizowane przy świetlicach: integracyjnej w Przedborzu i środowiskowej w Górach Mokrych. Ponadto zajęcia rozwijające zdolności oraz integrujące młodzież – koła i kluby pozaszkolne, wyjazdy, wolontariat.

2) Osoby starsze – rozwój form aktywizacji seniorów oraz integracja międzypokoleniowa – kluby, wyjazdy, kursy, Klub seniora oraz wolontariat.

3) Społeczność (dzieci i młodzież, osoby starsze, rodziny, a także osoby niepełnosprawne) – integracja społeczna na wielu poziomach, wspólne przedsięwzięcia różnych organizacji, imprezy sportowe, imprezy o zasięgu lokalnym, rozwój wolontariatu oraz zajęcia klubowe na rzecz różnych grup społecznych i zajęcia opiekuńczo – integracyjne dla osób niepełnosprawnych organizowane przy świetlicy integracyjnej w Przedborzu.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej oraz na stronie internetowej: http://www.przedborz.bipst.pl/index.php?grupa=1052

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Formularz Oferty

Wzór Umowy/Porozumienia

Wzór Sprawozdania

Kwestionariusz niezależności