Drukuj
Odsłony: 35596

Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych

Utrzymanie i eksploatacja dróg

Rolnictwo

Utrzymanie czystości i porządku

Ochrona przyrody

Ochrona środowiska

Leśnictwo

Oświetlenie uliczne

Inwestycje

Inne


Planowanie przestrzenne, budownictwo, gospodarka gruntami i gospodarka lokalowa


Referat Spraw Obywatelskich

Referat Finansowo-Budżetowy

Urząd Stanu Cywilnego

 


 

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROCEDURY AKTUALIZOWANIA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PRZEDBORZU