Nazwa zadania Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń
Zakres rzeczowy

Wykonano sieć wodociągową z rur PCV o łącznej długości 4137,55 mb (w tym: z rur PCV Ø110 o długości 3930,95 mb i z rur PCV z Ø90 o długości 206,60 mb). Na sieci zainstalowano 5 zasów DN100, 12 zasów hydrantowych DN80 oraz 12 hydrantów nadziemnych 80/1250. Realizacja inwestycji umożliwiła zaopatrzenie w wodę 120 mieszkańców.

Harmonogram prac III kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 275.437,60 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia Poniżej zdjęcia z budowy
 

kalen1-mini

kalen2-mini

kalen3-mini

kalen4-mini

Poniżej zdjęcia po zakończeniu prac

po_kalen1-mini

po_kalen2-mini

po_kalen3-mini

po_kalen4-mini