Inwestycje realizowane w roku 2010

Wodociągi:

Drogi publiczne:

Turystyka:

Działalność usługowa:

Administracja publiczna:

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa:

  • Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Góry Mokre
  • Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Przedbórz
  • Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
  • Dofinansowanie doposażenia międzygminnego - powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego
  • Zakup mostów przenośnych dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  • Odbudowa mostu przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy

Oświata:

Ochrona zdrowia:

Kanalizacja:

Kultura:

Oświetlenie:

  • Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras