Inwestycje realizowane i rozpoczęte w roku 2009

 

 

Wodociągi:

Drogi publiczne:

Turystyka:

Działalność usługowa:

Administracja publiczna:

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa:

Oświata:

Ochrona zdrowia:

Pomoc społeczna:

  • Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej celem uruchomienia ŚDS w Gaju
  • Zakup pieca do wypalania ceramiki

Gospodarka komunalna:

Oświetlenie:

Kanalizacja:

Kultura:

Sport: