Nazwa zadania

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV fi110mm
o długości L~152,00m, biegnącej równolegle do istniejącej sieci fi100mm z rur azbestowo-cementowych.

Harmonogram prac

W ramach powyższego zadania została wykonana przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i ulicy Warszawskiej w Przedborzu o łącznej długości 152 mb. Sieć wodociągowa w ulicach Warszawskiej i Spółdzielczej w miejscowości Przedbórz, przebiega przez działki nr ew.: 79, 91, 52/2, 74/12 obręb 6 m. Przedbórz. Zakres zadania obejmował rozprowadzenie sieci wodociągowej z PCV równolegle do istniejącej sieci z rur azbestowo-cementowych oraz włączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci poprzez nawiertki i zasuwy. Po zmianie zasilania przyłączy z AC na PCV rurociągi AC zostały wyłączone. Wodociąg wykonany zostanie przy użyciu rur PCVØ110mm PN10.

Stan zaawansowania

Zadanie w trakcie realizacji .

Wartość całkowita

91 421,31

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Uwagi

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi – środki pochodzące z umorzenia pożyczki w kwocie 77 060,00 zł

logo WFOSiGW w Lodzi