Nazwa zadania

Od Kazimierza Wielkiego do kugla przedborskiego – organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne i kulinarne gminy Przedbórz

Zakres rzeczowy

Zorganizowanie imprezy, na którą składał się program sportowo – rekreacyjny, blok sportowo – artystyczny, blok rycerski (pokaz konny Bractw Rycerskich oraz Drużyny Rycerskiej Zamku Królewskiego w Chęcinach), konkurs kuglowy "Kugiel z Przedborza jest najlepszy", konkurs historyczny. Odbyły się także warsztaty historyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Harmonogram prac

05-06.2011 r. - warsztaty historyczne
25-26.06.2011 r. - obchody imprezy

Stan zaawansowania

Zadanie zakończone

Wartość całkowita

55.408,32 zł

Uwagi

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "413 – Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" w zakresie: "Małe projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego.