Nazwa zadania

Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice

Zakres rzeczowy

Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie zasad profesjonalnej obsługi klienta, zwiększenie przejrzystości polityki informacyjnej poprzez aktualizowanie opisu usług dostępnych w BIPie oraz
podniesienie kompetencji 41 pracowników.

Harmonogram prac

08.2011 r. - podpisanie umowy na realizację zadania
09.2012 r. - zakończenie zadania

Stan zaawansowania

Projekt zakończony

Wartość całkowita

408.863,52 zł
Generalny wykonawca Konsorcjum Firm "TOP EDUCATION" Sobiesław Sowa i "AS" Agnieszka Krzyżaniak

Uwagi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 "Wzomcnienie potencjału administracji samorządowej" w kwocie 347.533,99 zł