Nazwa zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV – 2012 r.

Zakres rzeczowy

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem zlewnię miejscowości Przedbórz. Na tym terenie ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny. Do tłoczni z poszczególnych zlewni doprowadzane są ścieki w systemie grawitacyjnym. Wszystkie nowe odcinki zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej doprowadzone są grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na duży zakres inwestycję podzielono na zadania:
- etap I cz. II – ul.: Piotrkowska, Korycińska, Majowa, Konopnickiej o łącznej długości 1 790 mb;
- etap II cz. I – ul.: Krakowska, Kościelna, Cmentarna, Browarna, Stroma, Prześcianki, Zachodnia o łącznej długości     2 006,63 mb;
- etap II cz. II – ul.: Kielecka o łącznej długości 746 mb;
- etap II cz. III – ul.: Częstochowska, Leśna, Poprzeczna, Radomszczańska, Słoneczna, Wiśniowa, Klonowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Nowa, Kwiatowa o łącznej długości 4 548 mb;
- etap II cz. IV – ul.: Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Spacerowa, Łazicka o łącznej długości 3 231,54 mb.

Harmonogram prac

2012 r. - etap I cz. II,  etap II cz. I, etap II cz. IV.
02.2012 r. - rozpoczęto prace budowlane dla etapu I cz. II oraz dla etapu II cz. I i IV.
07.2012 r. - zakończono budowę etapu I cz. II oraz etap II cz. I i IV o łącznej długości 7 028,17 m i wykonano 157 szt. przyłączy.
2013 r. - etap II cz. II,  etap II cz. III.

Stan zaawansowania

Zakończono prace budowlane.

Wartość całkowita

2 633 475,45 zł, w tym:
PROW: 1 585 046,61 zł
WFOŚiGW-pożyczka: 401 508,00 zł
WFOŚiGW-dotacja: 401 508,00 zł
Wkład własny: 245 412,84 zł 

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu Sp. z o. o. - etap I cz. II
PBH "ADMA"-bis Sp. J. - etap II cz. I i IV

Uwagi

Inwestycja realizowana przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji.

 


Zdjęcia z budowy: