W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 7 września została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu, transportu i montażu  bariery energochłonnej w miejscowości Brzostek po jednej stronie drogi na odcinku 35 mb. w ramach realizacji zadania pn. ”Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Brzostek realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Brzostek

 

granty sołeckie