Nazwa zadania

Budowa placu targowego

Zakres rzeczowy

Budowa placu targowego  z budynkiem sanitariatu ogólnodostępnego, zbiornika ścieków sanitarnych, utwardzeniami pod miejsca handlowe i alejki wewnętrzne spacerowo-dojazdowe z kostki brukowej.

Lokalizacja

Przedbórz, ul. Żarnowska

Harmonogram prac

11.2007 - opracowanie dokumentacji technicznej
12.2007 - wyłączenie z produkcji leśnej
02.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
04.2008 - rozpoczęcie robót budowlanych
05.2008 - utwardzenie I alejki kostką brukową
09.2008 - utwardzenie części miejsc handlowych
02.2010 - oddanie do użytku budynku sanitariatu
07.2010 - utwardzenie II alejki kostką brukową
08.2010 - zakończenie inwestycji

Stan zaawansowania

- Wykonano I alejkę z kostki brukowej - 402m2
- Utwarodzono część miejsc handlowych - 1029m2
- Oddano do użytku budynek sanitariatubudynku sanitariatu

Wartość całkowita

500.000,00 zł

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu

Uwagi

Brak

Zdjęcia z przed rozpoczęcia prac

Stan aktualny