Ratusz Miejski w Przedborzu, wybudowany został w latach 1838-1840 w stylu klasycystycznym. Na bocznej ścianie ratusza od strony zachodniej widnieje tablica pamiątkowa, marmurowa, upamiętniająca nadanie praw miejskich ówczesnej wsi Lodzia (dziś Łódź) przez Władysława Jagiełłę (1423 rok). Obecnie siedziba  Urzędu Miejskiego.