Nazwa zadania Przebudowa drogi w miejscowości Policzko
Zakres rzeczowy

Przebudowano drogę w miejscowości Policzko. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm oraz oraz dwie warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym. Łączna powierzchnia przebudowanej drogi wynosi 2180m2.

Harmonogram prac III kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 78.065,47 zł
Generalny wykonawca DROMOST Radomsko
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Zdjęcia

przed:

droga_polczko_przed-mini

po:

droga_policzko_po-mini