Nazwa zadania Monitoring wizyjny
Zakres rzeczowy

Zakupiono i zainstalowano system monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego i Zespołu Placówek Oświatowych (Bursa Szkolna) w Przedborzu, w skład którego wchodzą: rejestratory, monitory LCD, kamery kolorowe wewnętrzne, kolorowe kamery zewnętrzne dzień/noc oraz szybkoobrotowa kamera zewnętrzna z zoom optycznym 22x. System zapewnia możliwość ponad 30 dniowej archiwizacji zapisanych w wysokiej jakości obrazów pochodzących w sumie z 12 kamer.

Harmonogram prac IV kwartał 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 55.030,42 zł
Generalny wykonawca LINK Radomsko
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Zdjęcia

monitoring1-mini

monitoring2-mini

monitoring3-mini

monitoring4-mini