Nazwa zadania Modernizacja komunalnego ujęcia wody przy ul. Koneckiej
Zakres rzeczowy

Przeprowadzono prace konserwacyjne na ujęciu wody przy ul. Koneckiej w Przedborzu (były GS) polegające między innymi na: kompleksowym wykonaniu prac remontowo-budowlanych, wymianie pomp głębinowych, modernizacji urządzeń sterujących pracą pomp oraz wykonaniu spięcia studni z istniejącą siecią wodociągową. 

Harmonogram prac czerwiec - październik 2007r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 110.674,80 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia Zdjęcia z budowy

 

konecka2-mini

konecka1-mini

konecka3-mini

Zdjęcia po zakończeniu prac

po_konecka1-mini

po_konecka2-mini

po_konecka3-mini