Karta informacyjna

 

Informacja i Deklaracja

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)

Załącznik ZDN-1 do deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)

Załącznik ZDN-2 do deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)

 

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)

Załącznik ZIN-1 do  informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)

Załącznik ZIN-2 do  informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)

Załącznik ZIN-3 do  informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)