Nazwa biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 19:00 dnia 26.12.2021 do godz. 09:00 dnia 27.12.2021
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Marek Pruchniewicz
Godzina i data wydania godz. 11:44 dnia 26.12.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 łódzkie/radomszczański od 19:00/26.12 do 09:00/27.12.2021 temp. min -17 st, wiatr 5-15 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu