Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 05.08.2021 do godz. 15:00 dnia 06.08.2021

Obszar: Zlewnie Pilicy i Bzury (łódzkie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach Pilicy i Bzury przewiduje się wzrosty stanów wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anita Banaszek