W dniu 22 lipca 2021 roku Burmistrz Miasta Przedborza Wiesława Janosik z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu Panem Krzysztofem Zawiszą,  Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego Panią Grażyną Strojkowską oraz Sekretarzem Miasta Przedborza Panem Pawłem Kluska wręczyła uczniom stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski o ich przyznanie złożyła dyrektor szkoły. Po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. stypendiów Burmistrz Miasta Przedborza przyznała stypendia jedenastu uczniom oraz wyróżniła pięcioro uczniów z klas I-III, którzy wykazali się w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim życząc im dalszych sukcesów w nauce.
Serdecznie GRATULUJEMY uczniom oraz rodzicom i życzymy dalszych sukcesów.