Drukuj

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwo~ję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 29 grudnia 2020 r. we wtorek o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu