Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków: od dnia 10.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00) Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Dolina Pilicy ul. św. Antoniego 55 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny projektu grantowego:

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Realizowany przez: Rozwój obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie

 

Do pobrania:

treść ogłoszenia