Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

Komisja Spraw Obywatelskich

Rady Miejskiej w Przedborzu

 

MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY PRZEDBÓRZ

 

 

KOMUNIKAT

 

Informuję,  że  w  dniu  28 września 2020  r.  (poniedziałek) o  godz. 13.00  w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w sali konferencyjnej odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Porządek obrad.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3914 E w miejscowości Góry Mokre,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2020-2024,

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2020,

d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

Do pobrania:

wersja pdf