Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu zgłosiła się do programu "Biblioteka na to czeka" realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.
W ramach tego projektu przedborskiej bibliotece udało się pozyskać za darmo 30 książek.
Część z książek już jest w bibliotece, pozostałe pojawią się lada chwila.
Cieszymy się, że nasza biblioteka, po raz kolejny mogła przystąpić do tego projektu i pozyskać dla czytelników ciekawe pozycje.
Poniżej przedstawiamy listę pozyskanych przez nas książek:
„Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku
„Ojczyzna Obrońcy Swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce XX wieku
Atakować książką
Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (1980-1981)
Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL
Dzienniki (1960-1969) Jerzy Zawieyski. T. 2
Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981r.
Józef Piłsudski. Pisarz
Kazimierz Sakowski. Dzienniki 1941-1943
Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945-1960
Kontakty pomiędzy artystami wizualnymi z Polski, Węgier, Czechosłowacji i NRD w latach 1970-1989
Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich
Opozycja i spór społeczny po 1956r. Tom I
Opozycja i spór społeczny po 1956r. Tom II
Opozycja i spór społeczny po 1956r. Tom III. Robotnicza „Solidarność” w Polsce 1980-1989
Osaczeni-napiętnowani. Szkice o twórcach w PRL
Partia, państwo, społeczeństwo
Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944-1990
Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami
Ponad żelazna kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie detente i stanu wojennego
Prawo i bezprawie. Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990)
Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981-styczeń 1982
Spętana akademia. Polska Akademia Nauk w dokuemntach władz PRL. Materiały partyjne (1950-1986). Tom II
Tam i z powrotem. George Mink w słowach, dokumentach, obrazach
Unia 1940-1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego
W cieniu centrali. Struktury pionu SB Komendy Stołecznej MO i Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w latach 1975-1990
Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Tom II: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945-1989
Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów. Tom II
Koniec pewnej epoki. Wybory parlamentarne 1989 roku w województwie szczecińskim w dokumentach
100 kontroli z archiwum NIK